دارای مجوز شرکت های دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
پروژه های منتخب
  • همه
  • طراحی تونل
  • فرونشست
  • زمین شناسی مهندسی
  • زمین لغزش
  • زلزله شناسی مهندسی